Jak wygądaja spotkania u specjalisty od zdrowia psychicznego?

Spotkania u psychologa są zazwyczaj prowadzone w formie rozmowy, w której pacjent dzieli się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami, a terapeuta słucha i pomaga w identyfikacji problemów oraz rozwoju strategii radzenia sobie z nimi.

Początkowo, psycholog może zadawać pytania mające na celu lepsze zrozumienie sytuacji pacjenta oraz ustalenie celów terapii. Następnie, podczas kolejnych sesji, psycholog będzie dążył do ujawnienia głębszych przyczyn problemów pacjenta i rozwijania strategii, które pomogą mu osiągnąć wyznaczone cele.

W zależności od podejścia sesje terapeutyczne mogą się nieco od siebie różnić. W przypadku terapii poznawczo-behawioralnej praca będzie skupiona na modyfikacji problematycznych zachowań i myśli, a w przypadku terapii schematów  będzie skupiać się na wpływie niezaspokojonych potrzeb oraz traumatycznych wydarzeń z okresu dzieciństwa na aktualnie występujące trudności.

Często w trakcie terapii psycholog udziela pacjentowi także wskazówek dotyczących technik relaksacyjnych, które mają na celu zmniejszenie poziomu stresu i lęku.

Ważne jest, aby podkreślić, że każda terapia jest indywidualna i dopasowana do potrzeb pacjenta, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądają spotkania u psychologa. Jednakże, w każdym przypadku terapia jest prowadzona w atmosferze szacunku, zrozumienia i zaangażowania w proces leczenia pacjenta.

Zazwyczaj od 1 do 3 spotkań, polegają na wstępnym rozpoznaniu problemu oraz ustaleniu rodzaju udzielanego wsparcia.

Jest to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej, (zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań) dedykowana osobom, które borykają się z trudną sytuacją życiową, czują się przeciążone codziennymi zadaniami lub mają trudności z adaptacją do nowych warunków (np.: w związku z
pojawieniem się nowego członka rodziny, zmianą pracy czy właśnie z emigracją). Celem takiego kontaktu jest wzmocnienie Twoich zasobów i nauka nowych strategii, które pomogą Ci odnaleźć się w nowej sytuacji.

To również krótkotrwała forma pomocy, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej, która została zburzona przez nieoczekiwane
wydarzenie (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, wystąpienie choroby somatycznej). Skutkiem tego rodzaju oddziaływań jest poszukiwanie rozwiązań aktualnych trudności i przywrócenie równowagi psychicznej poprzez skupienie się na odczuwanych w związku z tym emocjach.

Może przybrać formę pracy krótkoterminowej (od 2 miesięcy do pół roku) lub długoterminowej (od roku do kilku lat). Psychoterapia znajduje zastosowania w przypadku rożnych zaburzeń psychicznych oraz długotrwale występujących trudności o podłożu relacyjnym. Celem terapii jest zmniejszenie przykrych objawów, lepszego rozumienia obecnych trudności i ich źródła oraz zmiany dezadaptacyjnych myśli, zachowań i reakcji emocjonalnych.

Pamiętaj, że psychoterapię może prowadzić tylko osoba będąca w trakcie szkolenia z psychoterapii lub po jego zakończeniu. Jest to specjalistyczne, podyplomowe szkolenie, które trwa zwykle cztery lub pięć lat. Absolwenci studiów psychologicznych nie mają takich kwalifikacji.

W niektórych przypadkach następuje przekierowanie do innego specjalisty lub wskazana zostaje potrzeba konsultacji psychiatrycznej w celu dobrania farmakoterapii.

Sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, w zależności od nasilenia zgłaszanych trudności, potrzeb i możliwości.

 

"Nie możemy zmienić swojej przeszłości, ale w dorosłym życiu możemy dać sobie troskę i wsparcie, którego kiedyś zabrakło."

Justyna Baranowska