Jak pracuję?

Jestem specjalistką, która integruje nurty i podejścia po to by jak najskuteczniej pomóc swoim klientom w uzyskaniu życia jakiego pragną. Styl pracy dopasowuję zawsze do klienta, nigdy odwrotnie.

Nurt poznawczo-behawioralny to moja bazowa modalność. W myśl tego podejścia sposób w jaki interpretujemy siebie, otaczający nas świat i innych znacząco wpływa na jakość naszego życia. Schematy myślowe, których nauczyliśmy się na skutek różnego rodzaju doświadczeń nie zawsze są dla nas wsparciem. Na szczęście jednak tego, czego się nauczyliśmy możemy się również oduczyć i wypracować nowe, bardziej
 przystosowawcze strategie myślowe, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik.

Ten rodzaj terapii jest skuteczny w przypadku depresji oraz zaburzeń z grupy lękowych. Kontynuacją myśli poznawczo-behawioralnej jest terapia schematów, która również zakłada istnienie pewnych wzorców, jednak bardziej skupia się na niezaspokojonych potrzebach z okresu dzieciństwa, które mogą przyczynić się do powstawania niezdrowych dla nas schematów co finalnie prowadzi do problemów w dorosłym życiu.

W tym przypadku operujemy pojęciem wewnętrznego dziecka i poprzez pracę wyobrażeniową oraz techniki doświadczeniowe zaspakajamy poszczególne obszary i uczymy się bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w dniu codziennym.

Praca w gabinecie to tylko część terapii, a żeby wzmocnić skuteczność oddziaływań – między sesjami zalecam również wykonywanie zadań domowych (obserwacja myśli czy emocji, stosowanie technik relaksacyjnych, stopniowe wprowadzanie nabytych umiejętności w życie).

Swój warsztat wzbogacam również technikami z terapii ACT i podejścia mindfulness.

Justyna Baranowska

Spotkania u psychologa są zazwyczaj prowadzone w formie rozmowy, w której pacjent dzieli się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami, a terapeuta słucha i pomaga w identyfikacji problemów oraz rozwoju strategii radzenia sobie z nimi.

Kliknij tutaj